چهارم ابتدایی

دانستنی ها وتجربیات

موضوع انشا

چند موضوع انشا مناسب پایه ی چهارم( تلفیقی با دروس دیگر )

1-بنویس گیاهی که تازه سر از خاک بیرون آورده است چه احساسی دارد ؟

2- چگونگی سفر آب از ریشه به برگ را از زبان قطره ی آب بنویس.

3- با ادامه این نوشته ی ، بنویس چگونه یک گونیا می سازی . ( روی یک مقوا یک زاویه ی راست می کشم ... )

4- با ادامه دادن این نوشته ، چگونگی رسم نیم ساز را با استفاده از کتاب درسی از زبان خودت بنویس. ( روی یک برگ کاغذ یک زاویه رسم می کنم . ...)

5- چگونگی درست کردن سالاد کاهو را بنویس. فکر می کنی سالاد کاهو چه نوع مخلوطی است ؟

 

+ نوشته شده در  ساعت 22:39  توسط ا.ف  |